Årsmeldinger

Referat fra årsmøtet mandag 9. mai 2022 på Nesbyen Hotell

Frammøtte: 17 medlemmer (inkl. Styret) Bernt Gløtberget, Oddvar Solheim, Elaine Sevre, Sissel Løkken, Ingrid Stensrud Hansen, Alf Majormoen, Kjell Aurstad, Kjell Aamodt, Tor Magnussen, Nils Halvard Bråten, Sigmund Øen, Eva Spildrejorde Aasen, Erna Borgersen, Anne Grethe Haugen, Sissel Høgli, Mona Garborg og Kristian Karlsen.

Styrets leder ønsket velkommen.

Sak 1 Godkjennelse av innkalling 

Innkalling ble enstemmig godkjent.

Sak 2 Valg av møteleder og sekretær

Nils Halvard Bråten ble valgt til møteleder og Kristian Karlsen til sekretær.

Sak 3 Valg av 2 til å underskrive protokoll

Sigmund Øen og Tor Magnussen ble valgt til å underskrive protokollen.

Sak 4 Styrets beretning

Møteleder gikk gjennom Årsmeldingen for 2021 og 2022.


Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.


Sak 5 Regnskap

Møteleder gikk gjennom regnskap og revisjonserklæring for 2021 og 2022. Generalforsamlingen stemte over Styrets forslag til regnskap.

Regnskap for 2021 og 2022 ble enstemmig godkjent.

Sak 6 Fastsettelse av kontingent

Medlemskontingenten er kr. 100 for enslige og kr. 150 for samboere/ektefeller.

 Medlemskontingenten blir uendret.

Sak 7 Innkomne saker

Ingen saker var kommet inn.

Sak 8 Valg av leder, styremedlemmer, varamedlemmer og revisor

Valgkomiteens forslag til nytt styre:

Leder: Nils Halvard Bråten Kasserer: Eva Aasen Styremedlem: Anne Grethe Kielland-Larsen Styremedlem: Kristian Karlsen Styremedlem: Ingrid Stensrud Hansen Varamedlem: Arvid Syversen Varamedlem: Gro Skulason Varamedlem: Oddvar Solheim Revisor: Gunnar Åmellem. Alle ble valgt til 2024.                                       

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 9 Valg av 3 medlemmer og 1 varamedlem til valgkomiteen

Forslag til valgkomite: Leder: Elling Buøen Medlem: Kjell Larsen Medlem: Bjarne Livgård Varamedlem: Anne Marit Karp (ny)  Det ble stemt over forslaget. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. Alle ble valgt til 2024.


Årsmøte ble avsluttet kl. 16:15.

Etter  årsmøtet ble det holdt medlemsmøte

Del denne siden