Om Boligspareklubben

Velkommen til Boligspareklubben- Nesbyen

Har du fyllt, eller fyller du snart 40 år? Da kan du melde deg inn i Boligspareklubben. Ved å betale en årlig medlems-kontingent i mars hvert år (p.t. kr. 100,- for enslige og kr. 150,- for ektefeller/samboere med samme adresse), kan du fra fylte 60 år søke om leilighet i våre borettslag.

Nupelykkja Borettslag har 19 leiligheter med garasje/carport og Nedre Jorde Borettslag har 12 leiligheter med carport. Alle leilighetene ligger i sentrum med gåavstand til "alt".

Leilighet tildeles etter ansiennitet. Ved lik ansiennitet blir det loddtrekning.

Innmelding kan skje ved å fylle ut kontaktskjemaet.

 
 
 
 
 

Når du har blitt medlem

Når du har meldt deg inn i Boligspareklubben i Nesbyen, så kan du velge om du vil legge inn fast trekk for medlemskontingenten i din egen bank. Er du kunde i Skue Sparebank, kan du også velge om du vil fylle ut et fullamktskjema, slik at kontoen din blir belastet automatisk.

Skjemaet finner du under medlemsnytt.

Del denne siden