Medlemsnytt

Del denne siden

Vil du bli medlem i Boligspareklubben? Da må du ha fyllt 40 år, og du må være 60 år for å kunne søke om leilighet. Leilighetene tildeles etter ansiennitet.

Har du konto i Skue Sparebank, kan du gi banken fullmakt til å trekke kontingenten direkte fra konto en gang i året. Da kan du skrive ut skjemaet nedenfor og sende/levere i banken ferdig utfylt.

Du kan også legge inn eget trekk i nettbanken din. Legg da inn at kontingenten skal betales til konto 2351.68.36369. Kontingenten er kr. 150,- for ektefeller/samboere med samme folkeregistrerte adresse og kr. 100,- for enslige.


Medlemskap i Boligspareklubben Nesbyen er også et godt gavealternativ til personer som har fyllt 40 år.  Ved spørsmål kontakt Nils Halvard Bråten i Skue Sparebank på tlf. 911 44 066Advokathjelp.

Ny samarbeidspartner fra 2023.

Ny avtale er inngått med advokat Tony A. Vangen ved akvokatkontoret Elden AS. Vangen er partner og spesialist på eiendomsjus


nhb@skuesparebank.no