Medlemsnytt

Medlemskap i Boligspareklubben Nesbyen er også et godt gavealternativ til personer som har fyllt 40 år. Ved spørsmål kontakt Nils Halvard Bråten i Skue Sparebank på tlf. 911 44 066Advokathjelp. Ny samarbeidspartner fra 2021.

 https://advokatlippestad.no

Geir Lippestad/Marion Persch.

Advokatfirmaet gir gratis innledende advokatbistand til medlemsklubbene i aktuelle juridisk problemstillinger. Ved behov for ytterligere bistand, inngås avtale direkte med medlemsklubbene til rabaterte priser (for tiden kr. 2.200, - per time + mva.).

Også enkeltmedlemmer av klubbene tilbys advokatbistand til samme pris, og særlig aktuelle oppdrag vil da være: • Rettsspørsmål knyttet til fast eiendom • Spørsmål knyttet til mangler ved kjøp/salg av bil/hus/hytte • Forsikringsrettslige problemstillinger.

Del denne siden

Vil du bli medlem i Boligspareklubben? Da må du ha fyllt 40 år, og du må være 60 år for å kunne søke om leilighet. Leilighetene tildeles etter ansiennitet.

Har du konto i Skue Sparebank, kan du gi banken fullmakt til å trekke kontingenten direkte fra konto en gang i året. Da kan du skrive ut skjemaet nedenfor og sende/levere i banken ferdig utfylt.

Du kan også legge inn eget trekk i nettbanken din. Legg da inn at kontingenten skal betales til konto 2351.68.36369. Kontingenten er kr. 150,- for ektefeller/samboere med samme folkeregistrerte adresse og kr. 100,- for enslige.