Nupelykkja

Nupelykkja Borettslag

På Nupelykkja er det i alt 19 leiligheter fordelt på 7 bygg. De tre første byggene var ferdig i 1988, de to neste i 1989 og de to siste i 1990. 

12 av leilighetene er på 64 kvm og 7 på 74 kvm. Til hver leilighet hører det med uisolert utebod og carport/garasje. 

Del denne siden