Pent opparbeidet grøntareal og 6 garasjer (til høyre utenfor bildet)